ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
Από 16/04/2018 - 06/07/2018
ΠΡΟΣ ΙΘΑΚΗ
ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΑ ΛΙΜ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΛΙΜ. ΑΦΙΞΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 05:45 ΚΥΛΛΗΝΗ ΙΘΑΚΗ
12:30 ΠΑΤΡΑ (ΜΕΣΩ ΣΑΜΗΣ) ΙΘΑΚΗ
15:40 ΣΑΜΗ ΙΘΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 07:15 ΣΑΜΗ ΙΘΑΚΗ
12:30 ΠΑΤΡΑ (ΜΕΣΩ ΣΑΜΗΣ) ΙΘΑΚΗ
15:40 ΣΑΜΗ ΙΘΑΚΗ
ΑΠΟ ΙΘΑΚΗ
ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΑ ΛΙΜ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΛΙΜ. ΑΦΙΞΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 07:50 ΙΘΑΚΗ (ΜΕΣΩ ΣΑΜΗΣ) PATRA
16:10 ΙΘΑΚΗ (ΜΕΣΩ ΠΟΡΟΥ) ΚΥΛΛΗΝΗ
Από 7/7/2018 – 9/9/2018
ΠΡΟΣ ΙΘΑΚΗ
ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΑ ΛΙΜ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΛΙΜ. ΑΦΙΞΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 05:45 ΚΥΛΛΗΝΗ ΙΘΑΚΗ
12:30 ΠΑΤΡΑ (ΜΕΣΩ ΣΑΜΗΣ) ΙΘΑΚΗ
15:40 ΣΑΜΗ ΙΘΑΚΗ
ΑΠΟ ΙΘΑΚΗ
ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΑ ΛΙΜ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΛΙΜ. ΑΦΙΞΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 07:50 ΙΘΑΚΗ (ΜΕΣΩ ΣΑΜΗΣ) ΠΑΤΡΑ
16:10 ΙΘΑΚΗ (ΜΕΣΩ ΠΟΡΟΥ) ΚΥΛΛΗΝΗ
Η διάρκεια των δρομολογίων είναι
Πάτρα – Ιθάκη 3:45
Κυλλήνη – Ιθάκη 2:00
Σάμη – Ιθάκη 0:30
Πόρος – Ιθάκη 0:50
Πάτρα – Σάμη 2:45
Κυλλήνη – Σάμη 2:30