ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
Από 01/11/2017
ΠΡΟΣ ΙΘΑΚΗ
ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΑ ΛΙΜ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΛΙΜ. ΑΦΙΞΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 05:45 ΚΥΛΛΗΝΗ ΙΘΑΚΗ
12:00 ΠΑΤΡΑ (ΜΕΣΩ ΣΑΜΗΣ) ΙΘΑΚΗ
15:15 ΣΑΜΗ ΙΘΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 07:15 ΣΑΜΗ ΙΘΑΚΗ
12:00 ΠΑΤΡΑ (ΜΕΣΩ ΣΑΜΗΣ) ΙΘΑΚΗ
15:15 ΣΑΜΗ ΙΘΑΚΗ
ΑΠΟ ΙΘΑΚΗ
ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΑ ΛΙΜ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΛΙΜ. ΑΦΙΞΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 07:50 ΙΘΑΚΗ (ΜΕΣΩ ΣΑΜΗΣ) PATRA
16:00 ΙΘΑΚΗ (ΜΕΣΩ ΠΟΡΟΥ) ΚΥΛΛΗΝΗ
Η διάρκεια των δρομολογίων είναι
Πάτρα – Ιθάκη 3:45
Κυλλήνη – Ιθάκη 3:00
Σάμη – Ιθάκη 0:30
Πόρος – Ιθάκη 0:50
Πάτρα – Σάμη 2:45
Κυλλήνη – Σάμη 2:30