ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
Από 15/01/2018 - 30/03/2018 & 16/04/2018 - 06/07/2018
ΠΡΟΣ ΙΘΑΚΗ
ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΑ ΛΙΜ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΛΙΜ. ΑΦΙΞΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 05:45 ΚΥΛΛΗΝΗ ΙΘΑΚΗ
12:30 ΠΑΤΡΑ (ΜΕΣΩ ΣΑΜΗΣ) ΙΘΑΚΗ
15:40 ΣΑΜΗ ΙΘΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 07:15 ΣΑΜΗ ΙΘΑΚΗ
12:30 ΠΑΤΡΑ (ΜΕΣΩ ΣΑΜΗΣ) ΙΘΑΚΗ
15:40 ΣΑΜΗ ΙΘΑΚΗ
ΑΠΟ ΙΘΑΚΗ
ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΑ ΛΙΜ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΛΙΜ. ΑΦΙΞΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 07:50 ΙΘΑΚΗ (ΜΕΣΩ ΣΑΜΗΣ) PATRA
16:10 ΙΘΑΚΗ (ΜΕΣΩ ΠΟΡΟΥ) ΚΥΛΛΗΝΗ
Από 31/3/2018 - 15/4/2018 & 7/7/2018 – 9/9/2018
ΠΡΟΣ ΙΘΑΚΗ
ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΑ ΛΙΜ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΛΙΜ. ΑΦΙΞΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 05:45 ΚΥΛΛΗΝΗ ΙΘΑΚΗ
12:30 ΠΑΤΡΑ (ΜΕΣΩ ΣΑΜΗΣ) ΙΘΑΚΗ
15:40 ΣΑΜΗ ΙΘΑΚΗ
ΑΠΟ ΙΘΑΚΗ
ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΑ ΛΙΜ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΛΙΜ. ΑΦΙΞΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 07:50 ΙΘΑΚΗ (ΜΕΣΩ ΣΑΜΗΣ) ΠΑΤΡΑ
16:10 ΙΘΑΚΗ (ΜΕΣΩ ΠΟΡΟΥ) ΚΥΛΛΗΝΗ
Ήμερες Εορτών
ΠΡΟΣ ΙΘΑΚΗ
ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΑ ΛΙΜ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΛΙΜ. ΑΦΙΞΗΣ
9.4.2018 & 28.5.2018 07:15 ΣΑΜΗ ΙΘΑΚΗ
12:30 ΠΑΤΡΑ ΙΘΑΚΗ
15:40 ΣΑΜΗ ΙΘΑΚΗ
7.4.2018 05:45 ΚΥΛΛΗΝΗ ΙΘΑΚΗ
12:30 ΠΑΤΡΑ ΙΘΑΚΗ
15:40 ΣΑΜΗ ΙΘΑΚΗ
8.4.2018 ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟ ΙΘΑΚΗ
ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΑ ΛΙΜ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΛΙΜ. ΑΦΙΞΗΣ
9.4.2018 & 28.5.2018 07:50 ΙΘΑΚΗ ΠΑΤΡΑ (ΜΕΣΩ ΣΑΜΗ)
16:10 ΙΘΑΚΗ ΚΥΛΛΗΝΗ (ΜΕΣΩ ΠΟΡΟΥ)
7.4.2018 07:50 ΙΘΑΚΗ ΠΑΤΡΑ (ΜΕΣΩ ΣΑΜΗ)
16:10 ΙΘΑΚΗ ΚΥΛΛΗΝΗ (ΜΕΣΩ ΠΟΡΟΥ)
8.4.2018 ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
Η διάρκεια των δρομολογίων είναι
Πάτρα – Ιθάκη 3:45
Κυλλήνη – Ιθάκη 3:00
Σάμη – Ιθάκη 0:30
Πόρος – Ιθάκη 0:50
Πάτρα – Σάμη 2:45
Κυλλήνη – Σάμη 2:30