ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
03.07.17 - 11.09.17
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΥΛΛΗΝΗ
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή
04:45, 08:15, 12:00, 16:30, 20:15
06:30, 10:15, 14:30, 18:30, 22:00
Σάββατο
04:45, 08:15, 12:00, 16:30, 20:15
06:30, 10:15, 14:30, 18:30
Κυριακή, Αργίες
08:15, 12:00, 16:30, 20:15
06:30, 10:15, 14:30, 18:30, 22:00
12.09.17 - 24.09.17
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΥΛΛΗΝΗ
Δευτέρα έως Σάββατο
04:45, 08:15, 14:30, 18:30
06:30, 12:00, 16:30, 21:15
Κυριακή, Αργίες
08:15, 14:30, 18:30
12:00, 16:30, 21:15
25.09.17 - 31.10.17
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΥΛΛΗΝΗ
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή
04:45, 08:15, 14:30, 18:30
06:30, 12:00, 16:30, 21:15
Σάββατο
04:45, 08:15, 14:30
06:30, 12:00, 16:30
Κυριακή, Αργίες
08:15, 14:30, 18:30
12:00, 16:30, 21:15