ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
Από 01/11/2017
ΠΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΑ ΛΙΜ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΛΙΜ. ΑΦΙΞΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05:45 ΚΥΛΛΗΝΗ ΣΑΜΗ
10:15 ΚΥΛΛΗΝΗ ΠΟΡΟΣ
12:00 ΠΑΤΡΑ ΣΑΜΗ
19:00 ΚΥΛΛΗΝΗ ΠΟΡΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 05:45 ΚΥΛΛΗΝΗ ΣΑΜΗ
10:15 ΚΥΛΛΗΝΗ ΠΟΡΟΣ
12:00 ΠΑΤΡΑ ΣΑΜΗ
19:00 ΚΥΛΛΗΝΗ ΣΑΜΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10:15 ΚΥΛΛΗΝΗ ΠΟΡΟΣ
12:00 ΠΑΤΡΑ ΣΑΜΗ
19:00 ΚΥΛΛΗΝΗ ΠΟΡΟΣ
ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΑ ΛΙΜ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΛΙΜ. ΑΦΙΞΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ 08:30 ΣΑΜΗ ΠΑΤΡΑ
13:00 ΠΟΡΟΣ ΚΥΛΛΗΝΗ
17:15 ΠΟΡΟΣ ΚΥΛΛΗΝΗ
21:00 ΠΟΡΟΣ ΚΥΛΛΗΝΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 08:30 ΣΑΜΗ ΠΑΤΡΑ
13:00 ΠΟΡΟΣ ΚΥΛΛΗΝΗ
17:15 ΠΟΡΟΣ ΚΥΛΛΗΝΗ
Η διάρκεια των δρομολογίων είναι
Πάτρα – Σάμη 2:45
Κυλλήνη – Πόρος 1:20
Αργίες
ΠΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΑ ΛΙΜ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΛΙΜ. ΑΦΙΞΗΣ
25.12.2017, 1.1.2018 & 08.04.2018 ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
24.12.2017 & 31.12.2017 10:15 ΚΥΛΛΗΝΗ ΠΟΡΟΣ
12:00 ΠΑΤΡΑ ΣΑΜΗ
19:00 ΚΥΛΛΗΝΗ ΣΑΜΗ
26.12.2017, 02.01.2018 & 06.01.2018 10:15 ΚΥΛΛΗΝΗ ΠΟΡΟΣ
12:00 ΠΑΤΡΑ ΣΑΜΗ
19:00 ΚΥΛΛΗΝΗ ΠΟΡΟΣ
05.01.2018 05:45 ΚΥΛΛΗΝΗ ΣΑΜΗ
10:15 ΚΥΛΛΗΝΗ ΠΟΡΟΣ
12:00 ΠΑΤΡΑ ΣΑΜΗ
19:00 ΚΥΛΛΗΝΗ ΣΑΜΗ
ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΑ ΛΙΜ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΛΙΜ. ΑΦΙΞΗΣ
25.12.2017, 1.1.2018 & 08.04.2018 ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
24.12.2017 & 31.12.2017 8:30 ΣΑΜΗ ΠΑΤΡΑ
13:00 ΠΟΡΟΣ ΚΥΛΛΗΝΗ
17:15 ΠΟΡΟΣ ΚΥΛΛΗΝΗ
26.12.2017, 02.01.2018 & 06.01.2018 8:30 ΣΑΜΗ ΠΑΤΡΑ
13:00 ΠΟΡΟΣ ΚΥΛΛΗΝΗ
17:15 ΠΟΡΟΣ ΚΥΛΛΗΝΗ
05.01.2018 8:30 ΣΑΜΗ ΠΑΤΡΑ
13:00 ΠΟΡΟΣ ΚΥΛΛΗΝΗ
17:15 ΠΟΡΟΣ ΚΥΛΛΗΝΗ