ΤΙΜΕΣ
ΚΥΛΛΗΝΗ - ΠΟΡΟΣ & ΣΑΜΗ
Τύπος
Τιμή
με έκπτωση επιστροφής 20%
Επιβάτης
9,50 €
7,60 €
Παιδιά (5-10 ετών), Φοιτητικό, Αναπηρικά
5,40 €
5,40 €
Παιδικό (έως 5 ετών)
0 €
0 €
Καμπίνα
15,90 €
15,90 €
Αυτοκίνητο Ι.Χ.
39,20 €
31,60 €
Μοτοσυκλέτες (<250 cc)
9,50 €
9,50 €
Μοτοσυκλέτες (>250 cc)
13,80 €
13,80 €
Ρυμουλκούμενα- CAMPERS (ανά μέτρο)
11,00 €
11,00 €
Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
ΠΑΤΡΑ – ΣΑΜΗ
Τύπος
Τιμή
Επιβάτης
17,80 €
Παιδιά (5-10 ετών), Φοιτητικό, Αναπηρικά
12,50 €
Παιδικό (έως 5 ετών)
0 €
Καμπίνα
28,40 €
Αυτοκίνητο Ι.Χ.
49,80 €
Μοτοσυκλέτες (<250 cc)
16,80 €
Μοτοσυκλέτες (>250 cc)
18,80 €
Ρυμουλκούμενα- CAMPERS (ανά μέτρο)
11.30 €
Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΚΥΛΛΗΝΗ
Τύπος
Τιμή
με έκπτωση επιστροφής 30%
Επιβάτης
8,40 €
6,10 €
Παιδιά (5-10 ετών), Φοιτητικό, Αναπηρικά
4,40 €
4,40 €
Παιδικό (έως 5 ετών)
0 €
0 €
Αυτοκίνητο Ι.Χ.
27,90 €
18,20 €
Μοτοσυκλέτες (<250 cc)
7,90 €
7,90 €
Μοτοσυκλέτες (>250 cc)
12,20 €
12,20 €
Ρυμουλκούμενα- CAMPERS (ανά μέτρο)
8,70 €
8,70 €
Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
ΠΑΤΡΑ – ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ)
Τύπος
Τιμή
Επιβάτης
18,80 €
Παιδιά (5-10 ετών), Φοιτητικό, Αναπηρικά
13,50 €
Παιδικό (έως 5 ετών)
0 €
Καμπίνα
30 €
Αυτοκίνητο Ι.Χ.
54,80 €
Μοτοσυκλέτες (<250 cc)
17,80 €
Μοτοσυκλέτες (>250 cc)
19,80 €
Ρυμουλκούμενα- CAMPERS (ανά μέτρο)
12 €
Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
ΚΥΛΛΗΝΗ – ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ)
Τύπος
Τιμή
Επιβάτης
14,80 €
Παιδιά (5-10 ετών), Φοιτητικό, Αναπηρικά
9,40 €
Παιδικό (έως 5 ετών)
0 €
Καμπίνα
23,70 €
Αυτοκίνητο Ι.Χ.
46,80 €
Μοτοσυκλέτες (<250 cc)
10,10 €
Μοτοσυκλέτες (>250 cc)
14,10 €
Ρυμουλκούμενα- CAMPERS (ανά μέτρο)
12,10 €
Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
ΣΑΜΗ – ΙΘΑΚΗ (ΠΙΣΑΕΤΟΣ)
Τύπος
Τιμή
Επιβάτης
4,80 €
Παιδιά (5-10 ετών), Φοιτητικό, Αναπηρικά
2,40 €
Παιδικό (έως 5 ετών)
0 €
Καμπίνα
-
Αυτοκίνητο Ι.Χ.
17,80 €
Μοτοσυκλέτες (<250 cc)
4,80 €
Μοτοσυκλέτες (>250 cc)
5,80 €
Ρυμουλκούμενα- CAMPERS (ανά μέτρο)
5,80 €
Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.