ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΠΟΡΟΣ) - ΚΥΛΛΗΝΗ
Δρομολόγια για 01/01/2017 - 07/04/2017
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή
04:45, 08:15, 15:30, 19:15
Σάββατο
08:15, 12:00, 15:30
Κυριακή, Αργίες
08:15, 12:00, 15:30, 19:15
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΥΛΛΗΝΗ
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή
06:30,13:45, 17:30, 21:15
Σάββατο
10:00, 13:45, 17:30
Κυριακή, Αργίες
10:00, 13:45, 17:30, 21:15
Δρομολόγια για 08/04/2017 - 23/04/2017 (ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΣΧΑ)
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟ
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή
04:45, 08:30, 11:50, 15:30, 19:15
Σάββατο
04:45, 08:30, 11:50, 15:30
Κυριακή
08:30, 11:50, 15:30, 19:15
Μεγ. Παρασκευή 14/04/2017
08:30, 11:50, 15:30, 19:15
Μεγ. Σάββατο 15/04/2017
08:30, 11:50, 15:30
Δευτέρα Πάσχα 17/04/2017
08:30, 11:50, 15:30, 19:15
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΥΛΛΗΝΗ
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή
06:45, 10:00, 13:45, 17:30, 21:15
Σάββατο
06:45, 10:00, 13:45, 17:30
Κυριακή
10:00, 13:45, 17:30, 21:15
Μεγ. Παρασκευή 14/04/2017
10:00, 13:45, 17:30, 21:15
Μεγ. Σάββατο 15/04/2017
10:00, 13:45, 17:30
Δευτέρα Πάσχα 17/04/2017
10:00, 13:45, 17:30, 21:15
*Κυριακή του Πάσχα, 16/04/2017 δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διάρκεια: 1:20

- Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση στις ώρες αφίξεων και αναχωρήσεων του πλοίου, εξαιτίας εξωτερικών παραγόντων ή λόγω ανωτέρας βίας ανεξαρτήτως της θέλησής της.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΚΥΛΛΗΝΗ
Δρομολόγια για 01/01/2017 - 07/04/2017
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΖΑΚΥΝΘΟ
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή
05:30, 09:15, 13:50, 18:00
Σάββατο
05:30, 09:15, 13:50
Κυριακή, Αργίες
09:15, 13:50, 18:00
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΥΛΛΗΝΗ
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή
07:15, 12:00, 16:00, 20:00
Σάββατο
07:15, 12:00, 16:00
Κυριακή, Αργίες
11:00, 16:00, 20:00
Δρομολόγια για 08/04/2017 - 23/04/2017 (ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΣΧΑ)
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΖΑΚΥΝΘΟ
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή
05:30, 09:15, 14:00, 18:00
Σάββατο
05:30, 09:15, 14:00, 18:00
Κυριακή
09:15, 14:00, 18:00
Μεγ. Παρασκευή 14/04/2017
09:15, 14:00, 18:00
Μεγ. Σάββατο 15/04/2017
09:15, 14:00
Δευτέρα Πάσχα 17/04/2017
09:15, 14:00, 18:00
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΥΛΛΗΝΗ
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή
07:15, 12:00, 16:00, 20:00
Σάββατο
07:15, 12:00, 16:00
Κυριακή
07:15, 12:00, 16:00, 20:00
Μεγ. Παρασκευή 14/04/2017
07:15, 12:00, 16:00, 20:00
Μεγ. Σάββατο 15/04/2017
07:15, 12:00, 16:00
Δευτέρα Πάσχα 17/04/2017
12:00, 16:00, 20:00
*Κυριακή του Πάσχα, 16/04/2017 δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διάρκεια: 1:00

- Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση στις ώρες αφίξεων και αναχωρήσεων του πλοίου, εξαιτίας εξωτερικών παραγόντων ή λόγω ανωτέρας βίας ανεξαρτήτως της θέλησής της.