ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
01.11.2017 - 30.3.2018 και 16.04.2018 - 06.7.2018 και 10.9.2018 - 31.10.2018
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΖΑΚΥΝΘΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΥΛΛΗΝΗ
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή
05:00, 08:30, 17:30
06:45, 15:00, 20:00
Σάββατο
05:00, 08:30, 17:30
06:45, 15:00
Κυριακή, Αργίες
08:30, 17:30
06:45, 15:00, 20:00
31.03.2018 - 15.04.2018 και 07.07.2018 - 09.09.2018
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΖΑΚΥΝΘΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΥΛΛΗΝΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ
05:00, 08:30, 17:30
06:45, 15:00, 20:00
ΗΜΕΡΕΣ ΕΟΡΤΩΝ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΖΑΚΥΝΘΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΥΛΛΗΝΗ
18.2.2018, 27.5.2018
08:30, 17:30
06:45, 15:00
19.2.2018, 9.4.2018, 28.5.2018, 1.4.2018
08:30, 17:30
06:45, 15:00, 20:00
08.04.2018
18:00
16:00
15.4.2018,
08:30, 17:30
15:00, 20:00
24.8.2018
05.00, 08.30, 17.30, 21.45
06.45, 15.00, 20.00, 23.30
31.3.2018, 07.4.2018
05:00, 08:30, 17:30
06:45, 15:00